Ερευνητικό Έργο

Πολυμεσική περιήγηση στην Αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου προτείνεται μια εφαρμογή για κινητές πλατφόρμες που βασίζεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες για συσκευές κινητών με δημιουργία και ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου ανακατασκευών ιστορικών μνημείων αλλά και μουσικής αποτύπωσης τοποθεσιών και ιστορικών γεγονότων που στοχεύει να παρακινήσει τους επισκέπτες να διερευνήσουν την ιστορικότητα μιας πόλης μέσω ενός σοβαρού παιχνιδιού (Serious Gaming). Καινοτόμο για την προτεινόμενη εφαρμογή θα είναι η χωρική ενσωμάτωση ήχου και μουσικής με ιστορική τεκμηρίωση που θα συνδυάζεται με το οπτικό στοιχείο και θα αποτελεί κομβικό στοιχείο κατά την παιγνιώδη περιήγηση του χρήστη, με τη μορφή μιας μουσικής ιστορίας και παραγωγή ηχητικού αποτυπώματος. Θα υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική λογισμικού του συστήματος με παιγνιώδη σενάρια μουσικής και εικόνας και προηγμένα χαρακτηριστικά Επαυξημένης Πραγματικότητας που βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών ενώ ο επισκέπτης περπατά γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος. Τα Σοβαρά Παιχνίδια (SGs) έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία ακόμη και για χρήστες με περιορισμένη γνώση των ψηφιακών μέσων. Έχουν αποδειχθεί εξίσου ή και πιο αποτελεσματικά από τα παραδοσιακά μέσα. Η μάθηση μέσω των SG βασίζεται όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στη μάθηση που βασίζεται στην επικοινωνία σύνθετων θεμάτων, την αύξηση των δεξιοτήτων και της απόλαυσης, της εμπλοκής, της έμπνευσης, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής.
Το προτεινόμενο έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίσουν περίπλοκες έννοιες ιστορικής κληρονομιάς και θα τους παρακινήσει να εντρυφήσουν με βάθος στην ιστορία μιας πόλης (Αρχαία Κυδωνία – Χανιά) με στόχο να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες. Η ιστορική ‘εκπαίδευση’ μέσω Serious Games αλλά και Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσω οπτικού και ηχητικού περιεχομένου, θα εισάγει τον χρήστη σε συναρπαστικές σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να γνωρίσει μέσω πολυποίκιλων οπτικοποιήσεων, το ιστορικό παρελθόν μιας πόλης. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία της Ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα αλλά και του φορέα που διαχειρίζεται την Πολιτιστική Κληρονομιά (ΥΠΠΟΑ). Στο τέλος, θα προσφέρονται στους χρήστες υψηλά επίπεδα ιστορικής τεκμηρίωσης και πολιτιστικής πολυμεσικής συνάντησης με το παρελθόν και το παρόν μιας πόλης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του τουρισμού αλλά και της διάδρασης του πολίτη με τον χώρο.

Το έργο ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR – Πολυμεσική περιήγηση στην Αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-036469).

Εταίροι

  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων
  • Aιγαίου Solutions

Χρηματοδότηση

Skip to content